Atletik & motion
Indbydelse til
Motionsløb 475
30. juli 2014
Bike & Run 2014
Resultater
og Billeder
fra den 16. juni 2014
Bordtennis
Indbydelse til
Hold- og Pokalturnering
vinter 2014-2015
Bowling
Indbydelse til
Åbningsstævne
30. august 2014

REGION H - Deltagere søges til videnskabeligt projekt!
Vi søger i øjeblikket personer med enten en akut (<48 timer gammel) muskelskade (fibersprængning), eller kronisk muskelskade efter en akut skade i forbindelse med f.eks. løb eller spring (”gammel” fibersprængning) til deltagelse i et videnskabeligt projekt. Projektet skal undersøge effekten af et nyt styrketræningsprogram til at reducere smerter og øge muskelfunktion hos dem med kronisk muskelskade og fremme helingsprocessen og mindske smerter hos dem med akut muskelskade.
 
Læs mere her: Klik her

Firmaidræt Open Aalborg 5. - 7. september 2014 - Tilskud til deltagelse:

Bestyrelsen har besluttet, at der kan ydes et tilskud på max 500 kr. pr. deltager, som består af et tilskud på 271 kr. til transport/deltagergebyr og 229 kr. til aftenfesten, hvis der deltages i denne.
Tilskud gives ikke til deltagere, hvis en af vore afdelinger giver tilskud til deltagelsen.
Tilskuddet kan kun komme i betragtning, såfremt klub/medlem har været aktiv i vore aktiviteter.
 
Vore klubber skal sende en samlet ansøgning om tilskud for alle klubbens deltagere pr. mail til info@fskbh.dk (Firmaidræt StorKøbenhavns kontor) senest 14. august 2014.
 
I mailen skal oplyses:
- Klubbens navn og klubnummer.
- Navn og fødselsdato på alle deltagere samt hvilken aktivitet, som de pågældende deltager i.
- Søgt tilskud pr. deltager (500 kr. eller 271 kr. jfr. ovenfor).
 
Hurtigst muligt efter tilmeldingsfristens udløb får I besked om det bevilgede tilskud, der vil blive afregnet med klubben ved modregning i de første opkrævninger efter, at Firmaidræt Open er afholdt, idet tilskud først udbetales, når medlemmerne har deltaget.

Aktivitetsoversigt
Nyhedsbrev
Bliv medlem:
Om FSKBH

Turneringsprogrammer - genveje
Badminton
Holdturneringen
Bordtennis
Holdturneringen
Tennis
Holdturneringen
Håndbold
Vinterturneringen

Se vores medlemsliste
Firmaidræt StorKøbenhavn har tilknyttet mange storkøbenhavnske idrætsforeninger og firma klubber. Se vores firmaidrætsklubber listet i alfabetisk orden her

Idrætter/aktiviteter
Hvert idræts/aktivitets -område ledes af et udvalg, som er ansvarlig for afvikling af turneringer og stævner, samt løbende udvikling af aktivitetstilbuddene. Kig under de enkelte afdelinger for mere info.


Firmaidræt StorKøbenhavn er tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund

Udskriv denne side

Firmaidræt StorKøbenhavn · Knuthenborgvej 24 · 2500 Valby · Email: info@fskbh.dk · Tlf: 3322 4444